lex.dk

Adgang
Fri adgang
På lex.dk finder du opslagsværkerne Den Store Danske, Trap Danmark, Nordisk mytologi, Danmarks oldtid, Danmarkshistorien, Dansk Biografisk Leksikon, Symbolleksikon, Dansk litteraturs historie, Gyldendals teaterleksikon, Historien om børnelitteratur og Dansk pattedyrsatlas.

Den store Danske giver dig mere end 150.000 artikler som beskriver verden med dansk udgangspunkt og global orientering. Efter i flere år ikke at være blevet ajourført er landets førende forskere nu begyndt at opdatere artiklerne. Her kan du finde faktasvar på det meste.

Trap Danmark i den nyeste udgave giver dig tværfaglige beskrivelser af danske lokaliteter med både geografiske, geologiske, biologiske, arkæologiske, historiske, kulturelle, kunstneriske og arkitektoniske vinkler samt samfunds- og erhvervsmæssig viden.

Dansk Biografisk Leksikon giver dig personoplysninger om kendte danskere fra alle tider.

Symbolleksikon er en opslagsbog om symboler udgivet i 2009. Her finder du ca. 1400 artikler om de gængse hovedsymboler belyst med deres vedtagne symbolik, men også artikler, hvor det kulturhistoriske og litterære er i centrum.

Dansk litteraturs historie er Gyldendals 5-bindsværk, der udkom i årene 2006-09.

Danmarkshistorien er onlineudgaven af det det 17-binds-værk der udkom i 2. udgave i årene 2002-05 

 

Lex.dk anbefales til dig, der:

  • er studerende og mangler baggrundsinformation til din opgave.
  • søger fakta om et bestemt begreb, lokalitet, person, begivenhed, værk mv.
  • har brug for et hurtigt opslag og skal bruge oplysninger med det samme.