Inviter til fællessang og fællessnak

Vær sammen om sangen

Mangler I en begivenhed, der samler folket på tværs af kultur, interesser og generationer? Hvad er bedre til det end fællessang. Den Jyske Sangskole og Herning Bibliotekerne har i samarbejde udviklet et koncept med fællessang, samvær og fællesskab i fokus. Vi tilbyder op til otte arrangementer om året. 

Vi synger udvalgte sange fra Højskolesangskolen og fortæller historier der knytter sig til sangene – det kan være fortællinger om baggrund for sangen eller et historisk perspektiv fra sangens tid. 

Konceptet kan justeres, så det passer til jeres organisation, virksomhed eller borgerforening. Ønsker I at arrangere fællesspisning før, under eller efter fællessangene, er konceptet også åbent for det. 

Den lokale arrangør lægger lokaler til, sørger selv for pianist og klaver og forplejning, hvis I ønsker at tilbyde det i forbindelse med arrangementet. Hvis ikke arrangøren selv kan stille med en pianist, er det muligt mod honorar at booke en pianist gennem Den Jyske Sangskole. I samarbejde hjælper vi hinanden med at sprede budskabet om arrangementet, så vi får så mange fællessangsglade deltagere som muligt.

 
Hvad skal I gøre?

  • Lægge lokaler til
  • Lave aftale med lokal pianist
  • Sørge for klaver
  • Stå for forplejning – hvis ønsket
  • Promovere begivenheden, fx via Facebook, annoncer, nyhedsbrev eller lign.


Vi tilbyder

  • Udvælgelse af sange fra Højskolesangbogen
  • Historiefortæller fra biblioteket
  • Promovering af begivenheden


Book fællessangsaften
Vil du booke en fællessangaften, høre mere eller har du en idé til et fællessangsarrangement – så kontakt Den Jyske Sangskole på kontor@denjyskesangskole.dk eller Herning Bibliotekerne på bibdg@herning.dk


Book pianist gennem Den Jyske Sangskole
Har I ikke selv mulighed for at finde en pianist, kan I mod honorar booke en pianist gennem Den Jyske Sangskole.
Kontakt kontor@denjyskesangskole.dk