For voksen-institutioner


Institutionens eget lånerkort

Alle regionale institutioner og institutioner i Herning Kommune kan få udstedt et lånerkort.
Lånerkortet kan kun bruges til lån af materialer til brug for institutionen og er derfor ikke til privat brug.

Reglerne for institutionslånere er i udgangspunktet de samme som for andre lånere. Se reglerne her.
Det vil sige, at materialerne lånes for 4 uger og bortkomne/beskadigede materialer erstattes.

For kommunale institutioner gælder dog, at der ikke pålægges gebyrer, ligesom låneretten ikke bortfalder ved skyldigt beløb over 200 kr.

Oprettelse af lånerkort for institutioner

Yderligere oplysninger:
Rikke Østergaard Hansen
tlf.: 51 70 29 71
bibroh@herning.dk