Reglement for Herning Bibliotekerne

Læs om reglerne for at bruge bibliotekets tilbud

Generelt er det gratis at anvende tilbuddene, men for særlige services som print og kopiering betaler du et beløb pr. kopi; dette kræver oprettelse af en printkonto til betaling. Deltagelse i arrangementer kan også koste noget. Billetter til arrangementer købes på hjemmesiden herningbib.dk.
Der kan kræves depositum for lån, fx hvis du ikke har folkeregisteradresse i Danmark. Du er altid velkommen til at komme og bruge bibliotekets tilbud, selvom du ikke er oprettet som bruger. Du kan fx læse aviser og bøger, bruge vores trådløse adgang til nettet, lave din opgave eller deltage i arrangementer.

Hvordan bliver jeg bruger på biblioteket?
For at kunne låne bibliotekets materialer med hjem og benytte bibliotekerne, når der ikke er personale til stede, skal du oprettes som bruger af biblioteket. Du kan blive oprettet som bruger ved at møde op på et af bibliotekerne i den betjente åbningstid. Medbring billedlegitimation (pas/kørekort) udstedt af offentlig myndighed i Danmark. Dit sundhedskort fungerer som dit personlige lånerkort, og der tilknyttes en selvvalgt pinkode, som du skal bruge, når du låner og bestiller materialer og bruger vores digitale tjenester. Glemmer du din pinkode, kan du vælge en ny ved at fremvise gyldig billedlegitimation.
Med NemID kan du oprette dig som bruger via bibliotekets hjemmeside herningbib.dk - Gå videre til online oprettelse her.

Når du oplyser e-mail eller mobilnummer, accepterer du at modtage servicemeddelelser omkring lån, bestillinger, reserveringer og egen brug af bibliotekets forskellige tjenester. Du kan indsætte dit mobilnummer og/eller e-mail under ”Rediger brugerprofil” på din side på herningbib.dk. Husk også at rette, når du får ny e-mail eller mobilnummer. Er dit barn under 14 år, skal du henvende dig på biblioteket i den betjente åbningstid, for at barnet kan blive oprettet som bruger. Der er særlige procedurer for oprettelse af skoleelever som brugere af biblioteket i forbindelse med f.eks. biblioteksintroduktioner. Hvis du ikke ønsker, at dit barn bruger sundhedskortet som lånerkort, kan dit barn få et særligt lånerkort. Du er ansvarlig for de lån, der foretages på dit sundhedskort, så for at undgå misbrug skal du give biblioteket besked, hvis du mister dit sundhedskort. Vær opmærksom på, at du også er ansvarlig for lån på dine mindreårige børns lånerkort.

Hvordan bestiller jeg bøger, film, spil, tidsskrifter?
Du kan bestille via herningbib.dk eller via bibliotek.dk. Du får besked på sms eller mail, når du kan afhente det bestilte materiale. Hvis vi ikke selv har de materialer, du skal bruge, forsøger vi at skaffe dem fra andre biblioteker. Biblioteket kan fastsætte et maksimalt antal reserveringer, som brugere kan have stående i systemet samtidigt, ligesom der kan være fastsat et maximalt antal materialer, som brugere kan have hjemlånt. Hvis du alligevel ikke skal bruge de materialer, du har bestilt, beder vi dig afbestille dem. Det gør du via ”Min konto” på herningbib.dk

Hvor længe kan jeg beholde materialer, jeg har lånt?
Du kan normalt beholde det, du har lånt, i fire uger. Dog har nogle materialetyper anden lånetid.  På din udlånskvittering eller på ”Min konto” på herningbib.dk kan du se sidste afleveringsdato for dine lån. Denne afleveringsdato er sidste dag, du kan aflevere materialet uden gebyr.

Kan jeg forny et eller flere lån?
Hvis de materialer, du har lånt, ikke er bestilt af en anden bruger, kan du forny lånet. Fornyelsen af materialerne sker via hjemmesiden herningbib.dk. Dog kan du maximalt forny eller genlåne de lånte materialer tre gange. Fornyelse af materialer kan tidligst foretages en uge før afleveringsfristen for materialerne.  Visse materialetyper kan ikke fornys, fx kviklån. Det er dit ansvar at få afleveret materialerne inden lånetidens udløb. Afleveringskvitteringen er din dokumentation for, at materialerne er afleveret rettidigt. Der tilskrives gebyr dagen efter lånetidens udløb. Når du fornyr lånet på materialerne, betragtes det som et nyt lån.  Hvis du fornyr efter lånetidens udløb, tilskrives gebyr.

Hvis jeg afleverer materialerne efter lånetidens udløb?
Hvis du afleverer materialerne efter lånetidens udløb, skal du betale et gebyr for overskridelse af lånetiden. Se gebyroversigten på herningbib.dk

Gebyr tilskrives automatisk fra dagen efter den dato, der fremgår af din udlånskvittering og af ”Min konto” på herningbib.dk. Dine lån kan udløse flere gebyrer, hvis:

• Materialerne har forskellig afleveringsdato
• Materialerne ikke er lånt samtidig, selv om de fx efter en fornyelse af lånetiden har fået samme afleveringsdato
• Materialerne ikke afleveres samtidigt, selvom de er lånt på samme dato

Vi sender en påmindelse på sms eller e-mail to dage før lånetidens udløb og en hjemkaldelse to uger efter lånetidens udløb, hvis du har oplyst dit mobilnummer og din e-mail. Hvis ikke du har oplyst e-mail eller mobilnummer, vil du modtage hjemkaldelsen i din digitale postkasse.
Det er dog stadig dit ansvar at aflevere til tiden, selvom du af en eller anden grund ikke har modtaget påmindelsen eller hjemkaldelsen. Så hold øje med dine lån på herningbib.dk. Har du problemer med at aflevere i et lokalbiblioteks selvbetjeningstid, skal du hurtigst muligt henvende dig på lokalbiblioteket i den betjente åbningstid eller på Biblioteket i Herning. Afleveringskvitteringen er din dokumentation for, at materialerne er afleveret. Kontrollér derfor ved aflevering at det antal materialer, du afleverer, svarer til antallet på afleveringskvitteringen.

Hvis jeg mister materialer, jeg har lånt?
Du har ansvaret for de materialer, der bliver lånt på dit sundhedskort.  Inden du låner materialerne, skal du derfor kontrollere, om materialet har fejl eller mangler.  Du skal erstatte beskadiget og/eller bortkommet materiale til den pris, biblioteket har betalt for materialet tillagt en klargøringspris.
Hvis den reelle indkøbspris på materialet ikke kan findes, anvender biblioteket standardpriser afhængig af materialetype. Vær opmærksom på at på visse materialetyper (f.eks. spillefilm på DVD og computerspil) ligger bibliotekets anskaffelsespris væsentligt over butiksprisen pga. ophavsretsforhold. Prisen kan i visse tilfælde være op til 4.000 kr. Af ophavsretlige grunde er det ikke muligt, at du køber et materiale i butikkerne til at erstatte det bortkomne og/eller beskadigede materiale.

Når lånetiden er overskredet med mere end fire uger, anser vi materialet for bortkommet og sender dig en regning på erstatningsbeløb og gebyr for det lånte materiale. Afleverer du materialet, skal du kun betale gebyret. Otte uger efter afleveringsfristen kan de lånte materialer ikke længere afleveres.
Når du har erstattet et materiale, der er beskadiget og/ eller bortkommet, er materialet dit. Biblioteket tilbagebetaler ikke beløbet for erstattede materialer, ligesom beløb indsat på printkonto heller ikke tilbagebetales. Beskadiget materiale, som du har erstattet, kan du afhente på biblioteket op til fire uger efter, at du har erstattet det.

Et materiale kan kræves fuldstændigt erstattet, selvom kun en del af materialet er bortkommet eller beskadiget, fx en lydbog, hvor en CD mangler.

Efter betalingsfristens udløb kan sagen overgå til offentlig inddrivelse, hvis ikke skyldige beløb er betalt. Der kan, efter reglerne i ”Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige”, foretages lønindeholdelse og udpantning for skyldige beløb med tillæg af yderligere gebyrer.

Hvordan betaler jeg mit mellemværende med biblioteket?
Hvis du har et økonomisk mellemværende med biblioteket, vil det fremgå af dine oplysninger, når du logger dig ind på bibliotekets hjemmeside herningbib.dk. Her finder du også en vejledning i, hvordan du betaler via hjemmesiden. Du kan også betale via netbank.

Kan jeg miste retten til at låne?
Hvis du gentagne gange ikke afleverer lånte materialer eller afleverer materialet i beskadiget stand, mister du retten til at låne. Det samme gælder, hvis du skylder over 200 kr. i gebyrer.  Udelukkelse vil blive meddelt dig med 1 uges varsel. 

Materialer lånt på biblioteker i andre kommuner
Materialer lånt på biblioteker i andre kommuner kan afleveres på Herning Bibliotekerne. Men afleveringen sker på dit ansvar, og du har ansvaret for materialet, indtil det er registreret afleveret på det bibliotek, hvor du har lånt materialet. Herning Bibliotekerne giver ingen kvittering for, at materialet er afleveret på Herning Bibliotekerne.

Biblioteket er for alle
Alle skal have en god oplevelse på biblioteket. Derfor forventer vi, at alle respekterer god ro og orden og følger personalets anvisninger. I modsat fald kan man blive bortvist fra biblioteket. Ophold på Herning Bibliotekerne og brug af bibliotekets trådløse netværk er på eget ansvar også i den selvbetjente åbningstid. Biblioteket har intet ansvar for det materiale, som brugerne opsøger på eller kopierer fra nettet, og biblioteket har heller ikke erstatningspligt, hvis biblioteksmaterialer forårsager skade på afspilningsudstyr.

Reglementet træder i kraft den 1. maj 2017