I reglementet for Herning Bibliotekerne kan du læse om reglerne for at bruge bibliotekets tilbud. Generelt er det gratis at anvende tilbuddene, men for særlige services som print og kopiering betaler du et mindre beløb pr. kopi. Deltagelse i arrangementer kan også koste noget. Der kan i særlige tilfælde kræves depositum for lån, f.eks. hvis du ikke har folkeregisteradresse i Danmark.
Du er altid velkommen til at komme og bruge bibliotekets tilbud, selvom du ikke er oprettet som bruger. Du kan f.eks. læse aviser og bøger, bruge vores trådløse adgang til nettet, lave din opgave eller deltage i arrangementer.

Hvordan bliver jeg bruger på biblioteket?

For at kunne låne bibliotekets materialer med hjem og benytte bibliotekerne, når der ikke er personale tilstede, skal du oprettes som bruger af biblioteket.
Med NemID kan du oprette dig som bruger via bibliotekets hjemmeside, herningbib.dk. Du kan også blive oprettet som bruger ved at komme ned på et af bibliotekerne i den betjente åbningstid. Medbring billedlegitimation (pas/kørekort) udstedt af offentlig myndighed i Danmark. Dit sundhedskort fungerer som dit personlige lånerkort, og der tilknyttes en selvvalgt pinkode, som du skal bruge, når du låner og bestiller materialer og bruger vores virtuelle tjenester. Glemmer du din pinkode, kan du vælge en ny ved at fremvise gyldig legitimation.
Hvis du som forælder ikke ønsker, at dit barn bruger sundhedskortet som lånerkort, kan barnet blive oprettet som bruger på et særligt lånerkort.
For at undgå misbrug skal du give biblioteket besked, hvis du mister dit sundhedskort eller lånerkort.
Husk at give besked til biblioteket, hvis du ændrer adresse, mailadresse eller mobilnummer.

Hvor længe kan jeg beholde materialer, jeg har lånt?

Du kan normalt beholde det, du har lånt, i fire uger. Visse materialetyper har kun 14 dages lånetid. På din udlånskvittering eller på din lånerstatus på herningbib.dk kan du se sidste afleveringsdato for dine lån.

Kan jeg forny et eller flere lån?

Hvis de materialer, du har lånt, ikke er bestilt af en anden bruger, kan du forny lånet af materialerne. Når du forsøger at forny materialerne skal der være mindre end 8 dage til du skal aflevere materialerne. Du kan maximalt forny de lånte materialer tre gange. Visse materialetyper kan ikke fornys, f.eks. kviklån.
Det er dit ansvar at få afleveret materialerne inden lånetidens ophør, også selvom du ikke kan forny lånet af materialerne. Der tilskrives gebyr dagen efter lånetidens udløb. Se gebyroversigt.
Når du fornyr lånet på materialerne, betragtes det som et nyt lån. Hvis du fornyr for sent, tilskrives gebyr.

Hvordan bestiller jeg bøger, film, spil, tidsskrifter?

Du kan bestille via herningbib.dk eller via bibliotek.dk. Du får besked på sms eller mail, når du kan afhente det bestilte materiale. Hvis vi ikke har de materialer, du skal bruge, forsøger vi at skaffe dem fra andre biblioteker i landet.
Hvis du alligevel ikke skal bruge materialerne, beder vi dig afbestille dem. Det gør du via din lånerstatus på herningbib.dk.

Hvis jeg afleverer materialerne efter lånetidens udløb?

Hvis du afleverer materialerne for sent, skal du betale et gebyr for overskridelse af lånetiden (se gebyroversigt).
Vi tilbyder en påmindelse to dage før lånetidens udløb på sms eller mail, hvis du har oplyst dit mobilnummer og din email ved oprettelsen som bruger af biblioteket. Det er dog stadig dit ansvar at aflevere til tiden, selvom du af en eller anden grund ikke har modtaget påmindelsen. Så hold øje med din lånerstatus på herningbib.dk.
Afleveringskvitteringen er din dokumentation for, at materialerne er afleveret.
Kontrollér derfor ved aflevering at det antal materialer, du afleverer, svarer til antallet på afleveringskvitteringen.

Hvis jeg mister materialer, jeg har lånt?

Du har ansvaret for de materialer, der bliver lånt på dit sundhedskort eller lånerkort.
Inden du låner materialerne, skal du derfor kontrollere, om materialet har fejl eller mangler. Du skal erstatte beskadiget og/eller bortkommet materiale til den pris, biblioteket har betalt for materialet + en klargøringspris.
NB! På visse materialer (f.eks. spillefilm på DVD og computerspil) ligger bibliotekets anskaffelsespris væsentligt over butiksprisen pga. ophavsretsforhold. Prisen kan i visse tilfælde være op til 4.000 kr. Det er ikke muligt, at du køber et materiale i butikkerne til at erstatte det bortkomne og/eller beskadigede.
Biblioteket har ingen erstatningspligt, hvis biblioteksmaterialer forårsager brud på afspilningsudstyr.
Når lånetiden overskrides med mere end 30 dage, anser vi materialet for bortkommet og sender dig en regning på erstatningsbeløb og gebyr for det lånte materiale. Afleverer du materialet, skal du kun betale gebyret.
Når du har erstattet et materiale, der er beskadiget og/ eller bortkommet, er materialet dit. Biblioteket tilbagebetaler ikke beløbet for erstattede materialer ligesom beløb indsat på printkonto heller ikke tilbagebetales. Beskadiget materiale, som du har erstattet, kan du afhente på biblioteket op til 1 måned efter, at du har erstattet det.
26 uger efter lånetidens udløb overgår sagen til offentlig inddrivelse, hvis ikke skyldige gebyrer på over 200 kr. er betalt. Der kan, efter reglerne i Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, foretages lønindeholdelse og udpantning for gebyrer med tillæg af omkostninger m.m.

Kan jeg miste retten til at låne?

Hvis du gentagne gange ikke afleverer lånte materialer eller afleverer materialet i beskadiget stand, mister du retten til at låne. Det samme gælder, hvis du skylder over 200 kr. i gebyrer. Udelukkelse vil blive meddelt dig med syv dages varsel. Når du har betalt de skyldige gebyrer, kan du låne igen.

Biblioteket er for alle

Alle skal have en god oplevelse ved at bruge biblioteket.
Derfor forventer vi, at alle respekterer god ro og orden og følger personalets anvisninger. I modsat fald kan man blive bortvist fra biblioteket.

Reglementet træder i kraft den 1. september 2014.

Herning Bibliotekerne - Østergade 8 - 7400 Herning - Telefon: 96 28 88 00 - biblioteket@herning.dk