Samfund og debat

Nonfiktion 2018

Menneskets psyke, og de faktorer som spiller ind, når et menneske rammes af psykisk syge bliver her beskrevet.
Angst og stress er samfundets mest udbredte psykologiske udfordring og de bliver her italesat. 

Derudover er der mulighed for at få en indføring i den intellektuelle, politiske og kulturelle historie i Europa i det tyvende århundrede.

Læs også om samfundets forskellige styringsparadigmer eller om den politisk udviklingen i Rusland de seneste år. 

 

12.12.18