Rent vand og sanitet

Af ani
12.02.21
Verdensmål 06

Vidste du, at …

Alle for brug for vand for at overleve. Uden rent drikkevand forsvinder livsgrundlaget for både mennesker og dyr. Derfor er der særligt fokus på, at alle mennesker skal have adgang til ordentlig sanitet og hygiejne, hvilket blandt andet omfatter ordentlig kloakering og toiletforhold. 

Cirka en fjerdedel af verdens befolkning i dag ikke har adgang til et toilet. Afføring i naturen udgør en risiko for forurening af floder og drikkevand. I Danmark henter vi vand direkte op fra grundvandet, så derfor skal vi passe ekstra godt på, at vores grundvand og dermed drikkevand ikke forurenes af blandt andet sprøjtemidler. 

Rent vand er en forudsætning for sundhed og derfor er rensning af spildevand afgørende for at have adgang til rent vand. 

Læs mere om Herning kommunes spildevandsplan for 2015-2025 her 

Del din ide til rent vand og sanitet

Hvad gør du allerede?

Hvad kan du gøre, for at vi sammen kan opnå målet om Rent vand og sanitet i vores lokalsamfund?

Del dine ideer her


Viden om:

Vandet i vandhanen har vi lånt i naturen kredsløb. De fleste ved, at vores drikkevand kommer fra grundvandet – men hvor kommer grundvandet fra?

Grundvandet findes i små hulrum mellem sandkorn, eller sprækker i kalk eller i vandmættet ler. Der bliver hele tiden dannet nyt grundvand, når regnvand siver ned gennem jordlagene. Når regnvandet rammer jorden, fordamper lidt igen næsten med det samme. Ved et kraftigt regnskyl, eller når sneen smelter, kan vandet løbe oven på jorden, men i Danmark siver langt det meste regnvand ned i jorden. I sommerhalvåret bruger planterne af vandet, men i vinterhalvåret siver det længere ned. I jorden bevæger grundvandet sig ganske langsomt mod kysten, mod naturlige kilder og vandløb og mod boringer, hvor vi pumper vandet op. Vandet fordamper hele tiden – fra frie vandoverflader som søer og have, men også fra planter, når de vokser. Vandet i atmosfæren fortættes og bliver til sker – og nedbør, som rammer jorden, og på den måde forsætter vandets kredsløb. Vandets vej gennem jordlagene er naturens eget renseanlæg. 

Vand er en kemisk forbindelse, og er et helt utroligt og livsnødvendigt element i menneskets tilværelse. Vand er livets kilde. Vi bader i det, slukker tørsten med det og kigger efter det i det ydre rum. Vand er et mystisk stof, som har mange hemmeligheder. F.eks. består et menneske af 65% vand og så findes vand i tre tilstandsformer fast, flyende og gas. Vand gemmer på fortiden myter og historier i de store verdenshave, men vand kan også være vejen til ”Livets kilde” eller til dø og ødelæggelse ved tsunami, stormfloder og laviner. Men vigtigst af alt, så ville der ikke forekomme liv på planeten Jorden, hvis vi ikke havde adgang til vand. Planterne skal nemlig bruge vandet for at kunne lave fotosyntese, som uden tvivl er den vigtigste biologiske proces på jorden. Ved fotosyntesen udnytter de grønne planter energien fra solen til at omdanne kuldioxid fra luften og vand fra jorden til sukker og ilt. Alle levende organismer skal bruge ilt for at kunne leve og derfor er fotosyntesen vigtig for livet på jorden. 

Vil du vide mere så klik på følgende links
vandetsvej.dk
www.geus.dk/vandressourcer/vandets-kredsloeb
 

WTF!

I Danmark er vi nr. 3 på listen over alle lande til at være tættest på at nå verdensmålene. Kun overgået af Finland og Sverige. 

Se hvordan det går Danmark i at nå målene på dette link