Bæredygtig energi

Af ani
12.02.21
Verdensmål 07

Vidste du, at …

… der i Danmark forskes i at gøre Danmark uafhængigt af fossile brændsler? 

DTU (Danmarks Tekniske Universitet) udvikler teknologier for mennesker, som bidrager til løsninger af de globale udfordringer der er formuleret i FN’s 17 verdensmål.
En stor del af DTU’s forskning hjælper til at nå målet om, at Danmark i 2050 skal være uafhængigt af fossile brændsler og samtidig understøtte FN’s verdensmål nr. 7 om Bæredygtig energi. 

Klik her hvis du vil vide mere om DTU’s forskning indenfor vindenergi, solenergi, fusionsenergi, brændselsceller, energisystemer, energilagring samt bæredygtige brændstoffer

Del din ide til bæredygtig energi

Hvad gør du allerede?

Hvad kan du gøre for at vi sammen kan opnå målet om bæredygtig energi i vores lokalsamfund?

Del dine ideer her

Viden om

Vi bruger olie, kul og naturgas, som om der var rigeligt, men det er der ikke.

Olie, kul og naturgas er tudsegammel energi. Vi bruger dem i et tempo, der slet ikke matcher den tid, det tog at spare dem op. Olie, kul og naturgas har nemlig det til fælles, at de gemmer på solenergi, der er millioner af år gammel. Vi kalder dem fossile brændstoffer. De fossile brændstoffer er dannet af plankton, planter og dyr, som levede i havet og på landjorden for over 50 millioner år siden. De voksede med energi fra solen. Energien blev brugt til at lave nye celler ved at binde kulstof fra luftens CO2.
Når vi brænder dem af i dag, udvinder vi deres bundne solenergi. Samtidig frigøres der med ét hug store mængder CO2 fra det kulstof, som naturen var millioner af år om at binde.

Se en animationsfilm om kul og olie

I modsætning til fossile brændsler slipper vindenergi, solenergi, bølgeenergi, vandkraft, jordvarme og biobrændsel ikke op. Og det kalder vi for vedvarende energi, der er en fællesbetegnelse for naturlige energiformer, der løbende fornyes.

Langt de fleste vedvarende energiformer stammer fra solen.
For eksempel dannes vind og bølger, når solens stråler opvarmer jord og luft. Undtagelsen er geotermisk energi (varme fra undergrunden) og tidevandsenergi, der skyldes månens påvirkning af jorden.

Få mere viden på www.fremtidensenergi.dk
 
Se også hvordan vind bliver til elektricitet:
 

WTF!

I Danmark er vi nr. 3 på listen over alle lande til at være tættest på at nå verdensmålene. Kun overgået af Finland og Sverige. 

Se hvordan det går Danmark i at nå målene på dette link