Mindre ulighed

Af ani
30.09.21
Verdensmål 10

Vidste du, at…

I Herning har vi en boligsocial helhedsplan kaldet ”Plads Til Forskel”, som arbejder med at mindske den sociale ulighed i boligområderne Holtbjerg, Lyngbyen i Gullestrup og Brændgård. 

Formålet med Plads Til Forskel er at gøre det lettere at være i noget, der er svært.
Vi arbejder med fire indsatsområder som er: 

  1. Forebyggelse og forældreansvar
  2. Uddannelse og beskæftigelse
  3. Kriminalpræventiv indsats 
  4. Tryghed og trivsel

Helhedsplanen er et samarbejde mellem boligorganisationerne FællesBo, Fruehøjgaard, Lejerbo, Herning Kommune og Landsbyggefonden. 

Læs mere om ”Plads Til Forskel” her

Del din ide til mindre ulighed 

Hvad gør du allerede?

Hvad kan du gøre, for at vi sammen kan opnå målet om mindre ulighed i vores lokalsamfund?

Del din idé på Herning Bibliotekernes digitale opslagstavle.

Viden om

Ulighed er et globalt problem, som kræver globale løsninger.

Det indebærer en forbedring af regulering og overvågning af de finansielle markeder og institutioner, samt større udviklingsbistand og udenlandske investeringer til de regioner, hvor behovet er størst. Støtte til mere sikker migration og mobilitet for mennesker vil også være vigtigt for at mindske den stigende ulighedskløft.

Verdensmål 10 sigter mod at nedsætte både den generelle ulighed mellem rige og fattige lande og uligheden mellem mennesker internt i hvert land. Konkret skal det måles på, at indkomsten for de fattigste 40 procent af hvert lands befolkning skal stige hurtigere end gennemsnittet.

På FN’s opgørelse over hvor langt verdens lande er med verdensmålene, står Danmark til at være i land med Verdensmål 10 – Mindre ulighed.
Alligevel viser opgørelser, at der i en årrække er blevet større afstand mellem rig og fattig i Danmark, og at uligheden således er stigende her i landet.

Kilde: verdensmaal.org og Sustainable Development Report 2021 (Cambridge University Press)