Børn som har det svært

Vi har alle brug for at spejle os i litteraturen. Børn som har det svært kan føle sig alene om deres problemer og har måske et endnu større behov end andre for at mærke, at andre ser og forstår deres vanskelige situation.

Samtidig kan de voksne omkring barnet have brug for støtte til at tale med barnet om det, som gør ondt. Litteraturen kan være en hjælp - også til at tage fokus lidt væk fra barnet selv.

Vold i hjemmet

Alkohol i hjemmet

Forældre i fængsel

Stress, angst og depression

Ensomhed og omsorgssvigt

Børn og krig

Overgreb

Gode links

Se også boglisten Bøger for børn om liv og død.

Børns Vilkår arbejder for at sikre, at ingen børn i Danmark bliver svigtet.
Børns Vilkår rådgiver børn og unge, forældre og fagpersoner i Danmark hver dag året rundt.

Red Barnet redder, beskytter og styrker de dårligst stillede børn i Danmark og resten af verden.
Red Barnet har indsatser som blandt andet Småbørnsklubber for familier i udsatte positioner.