De fire challenges

Book Challenge 2021

I Book Challenge skal eleverne bidrage til fire forskellige challenge-kategorier. 

Kategorierne er forskellige, men handler alle sammen om at inspirere andre til at læse og få del i hinandens gode læseoplevelser.

Hver kategori har få krav, som skal opfyldes. Kravene er ret simple og kan for eksempel være, at en video skal vare et bestemt antal minutter, eller at bogens titel skal indgå.

Hver kategori har samtidig nogle vurderings-kriterier, som ikke nødvendigvis skal være opfyldt, men som vil indgå i helhedsbedømmelsen af de forskellige bidrag til kategorien.

Bogmærke

Her skal eleverne lave et bogmærke, som kan inspirere andre til deres næste læseoplevelse. 

Bogmærket skal gerne give et hurtigt overblik/indblik i elevernes valgte bog og vække lysten til at læse den. 

Eleverne kan bruge billeder, piktogrammer, emojis, diagrammer, stikord eller andet til at formidle deres budskab og vække læserens nysgerrighed.

Til udarbejdelsen af bogmærket hører en skabelon, som sætter rammerne for bogkortets fysiske mål. Eleverne skal lave en forside mens biblioteket står for bagsiden, som vil indeholde information om Book Challenge. 
Hent skabelonen til bogmærket her.

De bogmærker, som indsendes til Book Challenge, vil blive sendt til tryk og kan efterfølgende bruges i børnebibliotekets formidling af børne- og ungelitteratur.

Krav:

 • Bogmærket skal passe ind i skabelonen og bestå af en forside
 • Bogmærket skal afleveres som en PDF
 • Bogens titel og forfatter skal fremgå af bogmærket

Vurderingskriterier:

 • Bogmærket giver overblik/indsigt i bogen
 • Bogmærket formidler kreativt
 • Bogmærket skal have blikfang, når det stikker op af bogen, men samtidig have en god helhed

Live-performance

Eleverne skal skabe en live-optræden med udgangspunkt i bogen og læseoplevelsen omkring den. 

Dette kan være en optræden med poetry slam, rap, skuespil, eller noget helt andet. 

Performancen skal fremføres af eleverne på scenen til det store Book Challenge afslutningsevent d. 26. november foran de øvrige deltagende klasser og dommerpanelet.

Ved deadline skal der afleveres et dokument, som indeholder en kort beskrivelse af elevernes performance samt titel og forfatter på den bog, der tages udgangspunkt i. Derudover skal dokumentet indeholde oplysninger om længden på deres performance og andre relevante oplysninger.

Krav:

 • Elevernes performance skal vare mellem 2 og 4 minutter
 • Der afleveres et manuskript, en video, et storyboard eller lignende, som forklarer, hvad der skal vises på scenen til Book Challenge 2021
 • Bogens titel skal indgå i selve performancen – for eksempel ved at titlen indarbejdes i en replik, eller sangtekst.

Vurderingskriterier:

 • Tydelig brug af bogens tekst, tematik, eller univers.
 • Personlighed og indlevelse
 • Tænk i WOW-faktor – hvad vil publikum ikke forvente at se?

Bogplakat

Eleverne skal kreere en plakat, som skaber blikfang for bogen og gennem tekst og billede inspirerer modtageren til en ny læseoplevelse med den valgte bog. Eleverne kan hente inspiration til deres layout i filmplakater, moodboards, eller lignende billedmedier. 

Ud over at sikre den gode kommunikation og inspiration, bør eleverne være opmærksomme på at bruge billeder i høj opløsning og kvalitet, da biblioteket får trykt de indsendte plakater i stor størrelse. Disse bruges til udstilling – både til det store Book Challenge afslutningsevent og efterfølgende på Hovedbiblioteket og lokalbibliotekerne.

Krav:

 • Plakaten skal laves i en kvalitet og format, så den kan printes i A2
 • Plakaten skal afleveres som en PDF
 • Bogens titel og forfatter skal fremgå af plakaten

Vurderingskriterier:

 • Blikfang
 • Integration af bogens forside
 • Brug af citater fra karakterer i bogen eller anmeldelser af bogen

Book Trailer

Her skal eleverne producere en video, som giver modtageren en forsmag på historien og skaber interesse for bogen ved at drage modtageren ind i bogens stemning og univers, på samme måde, som man kender det fra filmtrailers. 

I book trailen stilles der spørgsmål, som man kun kan få svar på ved at læse bogen, så seeren motiveres til at læse bogen.

Eleverne kan for eksempel vælge at indspille en scene fra bogen, bruge voice over, åbne op for historiens problemstilling eller på anden måde bruge filmiske virkemidler for at skabe reklame og interesse for bogen.

Krav:

 • Videoen skal vare mellem 1 og 3 minutter
 • Videoen skal afleveres som en MP4-fil
 • Bogens titel og forfatter skal indgå i videoen

Vurderingskriterier:

 • Musikken som stemningsskaber
 • Spænding
 • Brug af virkemidler, så seeren får en fornemmelse af bogen uden at al handling fortælles