Begræns og sortér dit affald

Hop med på ZERO waste trenden

Vi køber masser af produkter i vores hverdag og skaber dermed også en masse affald, fx fra emballage og når vi kasserer ting, tøj eller elektronik, som vi ikke bruger mere. At bortskaffe tingene, som vi smider ud, koster energi og råstoffer, som ikke er tilgængelige i ubegrænset omfang på kloden. Og hvis affaldet havner de forkerte steder, som fx plastik i havene, skaber det tilmed også alvorlige miljø- og sundhedsproblemer. At begrænse mængden af affald vil derfor gavne os alle. 

Begrebet ”affald” er noget menneskeskabt. Naturen i sig selv genererer IKKE affald, da tingene blot skifter form og indgår i nye sammenhænge i naturens eget øko-system. Hvis vi stopper med at betragte brugte ting som ”affald” og i stedet ser på dem som materialer, der kan og skal genbruges og genanvendes, kan vi undgå at bruge en masse energi på at bortskaffe og producere.  Hvis vi i højere grad sikrer at materialer cirkulerer, bliver GENBRUGT og genanvendt, gavner det både mennesker og miljø. 

Det er der heldigvis mange, der godt kan se, er en god idé. ”Zero Waste”-livsstilen, hvor moderne mennesker gør det til en sport, at skabe så lidt affald som muligt, er i vækst – også i Danmark. Der er også flere og flere virksomheder, der har fokus på at producere varer, der lettere kan genanvendes eller er produceret af genbrugsmaterialer. Der er masser af gode grunde til at hoppe med på ”Zero Waste”-trenden. 

Gå efter de 5 R’er

Hver dansker smider i gennemsnit knap 600 kilo affald ud om året, men det kan vi sagtens lave om på! 

I ”Zero Waste”-trenden er der fokus på fem tommelfingerregler, som er rigtig gode at gå efter:

 • Refuse. Sig nej tak til ting, du ikke har brug for (sig fx nej tak til ekstra plast-emballage, plastposer osv.)
   
 • Reduce Reducér dit forbrug 
   
 • Reuse Genbrug hvad du allerede har 
   
 • Recycle Sorter dit  affald” så det kan genanvendes
   
 • Rot Kom organiske materiale i komposten eller i affaldssorteringen
   

Link: 
Danmarks Naturfredningsforenings guide til mindre affald: 
Sådan skaber du mindre affald - Danmarks Naturfredningsforening

Har jeg EGENTLIGT brug for den her ting?

Et stort forbrug skaber meget affald. Vi køber sommetider ting, som vi faktisk slet ikke har BRUG for eller som sådan BEHØVER, så gør det til en vane, at altid lige overveje en ekstra gang, om du VIRKELIG har brug for en ting, før du køber den.

 • Køb kvalitet der holder længe og køb ting, der kan repareres
   
 • Køb produkter hvor materialerne kan genanvendes. F.eks. hvor de forskellige materialer kan adskilles, og produkter med mindst muligt skadelig kemi. F.eks. miljømærkede produkter.
   
 • Undgå så vidt muligt engangsartikler. Vidste du f.eks. at man kan erstatte stanniol og plastfilm med bivoks-behandlet stof (bee wrap),  der kan bruge igen og igen?
   
 • Hver dansker bruger 160 kg emballage fra dagligvarer om året. Minimér emballage f.eks. ved at bruge stof-indkøbspose, køb madvarer i løs vægt fremfor emballerede varer osv. 
   

Genbrug, genbrug, genbrug!

Du sparer miljøet allermest ved at genbruge og ved at slide tøj og ting op, inden du køber nyt eller (endnu bedre) køber brugt, som alternativ til dét, du har slidt op. 

 • Reparér eller genanvend ”gamle” ting i stedet for at smide dem ud
   
 • Byt dine ting og tøj med andre og giv resten til genbrug
   
 • Genbrug emballagen, som dine indkøb kommer i
   
 • Køb genbrugt tøj, møbler, pynteting, legetøj, byggematerialer osv.
   
 • Lad dine brugte ting få nyt liv, genbrug fx syltetøjsglas til opbevaring og plant blomster i aflagte konservesdåser 

Sortér dit affald

Helt undgå affald kan vi ikke, men heldigvis kan vi hjælpe ved at sortere det korrekt, så materialerne kan blive genanvendt. 

Links: 
Herning Kommune vejledning til affaldssortering: 
Sådan sorterer du affald - Herning Kommune 

Miljøstyrelsens hjemmeside om fordele ved at sortere/genanvende affald:
Affaldssortering (mst.dk)


“Use it up, wear it out, make it do or do without” 
God fornøjelse med en hverdag med mindre affald og mere genbrug!