Pas på vandet

Vand er liv

- for mennesker planter og dyr. Rent vand og nok vand.

Her i Danmark har vi stort set rent og rigeligt drikkevand, men sådan er det ikke overalt i verden. Vi skal derfor passe på vores rene vand. Det kan vi gøre ved at undgå, at der kommer skadelige stoffer i kloakken og ved at bruge vand med omtanke.
Selv om vi har nok vand i Danmark, så påvirker vandmangel mere end 40 procent af verdens befolkning. Klimaforandringer, uhensigtsmæssigt vandforbrug til dyrkning og forurening af vandet med sprøjtegifte og kemikalier, er med til at skabe problemet.

Men hvad kan vi almindelige mennesker i Danmark gøre ved dét? Der er heldigvis en del, vi kan gøre i vores hverdag ved at justere i vores vaner. F.eks. ”spiser” vi gennemsnitligt mellem 2000–5000 liter vand dagligt, når man ser på vandforbruget til at producere maden. Vidste du f.eks., at der går 15.000 l vand til at producere 1 kg oksekød, mens der går 200 l til at lave 1 kg kartofler? Og at det ”koster” 10.000 liter vand at producere et par jeans?

Find tips og viden her på siden om hvordan du kan passe på vores drikkevand, og hvordan du kan være med til at gøre en forskel for vandmangel også andre steder på kloden.

 

Vandforbrug

Der er flere grunde til at bruge vand med omtanke, selv om vi ikke mangler vand i Danmark. Hver gang vi åbner vandhanen, bruger vi også strøm til at pumpe, og hver liter der kommer ud er rent grundvand, som vi skal passe på som drikkevand og ikke bruge mere af end nødvendigt.

Du kan spare på vandet således:                      

 • genbrug vand i husholdningen, fx til afskylning
 • lad ikke vandet løbe, mens du gør andre ting
 • tag korte bade
 • luft tøjet og vask pletter af i hånden i stedet for straks at putte det i maskinen
 • fyld vaskemaskinen og opvaskemaskinen helt op
 • brug regnvand til havevanding, bilvask mm

At spare vand er også at spare penge: i Danmark bruger hver husstand i gennemsnit mellem 5.500 og omkring 8.000 kroner om året på vand.

TIP! Du kan være med til at begrænse det globale problem med vandmangel og samtidig gavne klimaet ved at:

 • spise mere plantebaseret og mindre kød – det gavner også både klima og sundhed
 • undgå madspild – madspild er også vandspild!
 • spise/drikke mindre af vandkrævende fødevarer som kaffe (19.000 l vand pr kg) chokolade (17.000 l vand pr kg)
 • købe tøj med omtanke – brug det du har op og køb f.eks. genbrug (et par lædersko = 13.500 l vand, en T-shirt = 6.700 l vand)
 • forbrug med omtanke – det kræver vand at fremstille alle de ting vi forbruger (en smartphone = 12.100 l vand)

 

Hold vandet rent

Vi mennesker består af 70% vand, og vi har brug for rigeligt rent vand. 1½-2 liter daglig for at holde os sunde og friske.

Vandets kvalitet har stor betydning for vores sundhed - og alt hvad der havner i naturen og kloakken kan i princippet komme tilbage til os gennem vores drikkevand, f.eks. sprøjtemidler og kemikalier.
Så vi skal passe på vores grundvand, og det kan vi selv være med til.

TIP! Du hjælper med at holde vandet rent sådan:

 • Vælg fødevarer uden sprøjtemidler / økologi
 • Vælg produkter uden kemi / miljømærkede produkter
 • Undgå at smide skadelige stoffer i kloakken eller i naturen (fx maling, terpentin, medicinrester, klor, kemikalier, sprøjterester, kosmetikrester mm.)
 • Aflever problemaffald på genbrugspladsen
 • Vask bilen i vaskehal hvor vandet opsamles – der sidder miljøskadeligt snavs på bilen
 • Hold din have og husholdning fri for sprøjtemidler og skadelig kemi